Penzion „U SEMPRY“ Olomouc

РУ CZ

Ubytovací řád

V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen předložením platného dokladu totožnosti (občanského průkazu, platného cestovního pasu,…), a který je následně zapsán do knihy ubytovaných.

Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat nejdříve ve 12.00 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem sjednána jinak. V den ukončení pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10:00 hod., pokud nebylo sjednáno jinak. Pokud tak host neučiní, je penzion oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny zpravidla při příchodu.

Psy i jiná zvířata nemohou být umístěna v prostorách penzionu.

V době od 22.00 do 06.00 je nutné zachovávat noční klid a nerušit ostatní spolubydlící.

Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě,na balkonech a v kuchyňkách které jsou opatřeny popelníkem. Za odložené věci NERUČÍME! Majetek ubytovaných není pojištěn.

Na pokojích je zakázáno:

 • Kouřit v pokojích.
 • V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Vařit a ohřívat potraviny v pokojích.
 • Sušit oděvy a přádlo v pokojích.
 • Poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení pokojů.
 • Dávat potraviny za okna.Vyvěšovat a vykládat věci z oken.
 • Použití oken k jinému účelu, než k větrání místností.

Pokud dojde k poškození zařízení, je nutné okamžitě vše nahlásit na recepci. Při úmyslném, nebo opakovaném zničení, nebo poškození vybavení penzionu je dotyčný host povinen bezodkladně uhradit škodu, kterou způsobil svým jednáním a dále je povinen penzion opustit.

V případě vzniku požáru je host povinen se řídit Požárními poplachovými směrnicemi, Požárním evakuačním plánem a jinými dokumenty dle platných zákonů a prováděcích vyhlášek.

Ubytovaný je povinen dodržovat:

 • ubytovací a provozní řád
 • požární poplachové směrnice
 • evakuační plán
 • bezpečnostní předpisy, řády a pokyny, zveřejněny v prostorách penzionu a to zejména v blízkosti příslušného zařízení
 • zachovávat pravidla občanského soužití,respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek
 • provádět běžný úklid pokoje podle všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí apod.

Ubytovaný má právo:

 • užívat pokoj a společné prostory na základě dodržování předepsaných směrnic, toto právo nemůže ubytovaný postoupit třetí osobě
 • na poskytnutí základního vybavení pokoje(postel,skříň,židle,stůl) a na běžnou údržbu tohoto vybavení
 • na pravidelnou výměnu ložního prádla, dle lhůt stanovených ubytovatelem
 • na používání povolených elektrických spotřebičů pro svoji osobnou hygienu

Závěrečná ustanovení:

Porušování provozního a ubytovacího řádu, nebo porušování požárních předpisů je důvodem k okamžitému zrušení nájemního vztahu.

Důvodem pro okamžité zrušení nájemního vztahu je i neplacení či opožděné placení nájemného.

Provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz penzionu kdykoliv měnit či doplnit a stávající nájemníky o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

Ubytovací řád je vytvořen pro zlepšení kvality ubytování a zajištění bezkonfliktního soužití všech ubytovaných a zaměstnanců penzionu.

Ubytovacím řádem nejsou dotčeny ostatní zákonní předpisy a vyhlášky.

Ubytovací řád penzionu nabývá účinnosti dne 1.1. 2009.

GPS souřadnice penzionu: 49°34'30.689"N, 17°16'41.435"E made by

Dovolená a Ubytování hotel, penzion, motel, pension

Hledáte-li levné i kvalitní ubytování v Olomouci, můžete to najít v našem penziónu "U Sempry".